Müşteri İlişkileri Yönetimi

  Tanıtım    21 Eylül 2014
Yorum Yok
Müşteri Takip Programı ürün satan ya da hizmet sunan firmaların, müşteriler ile olan temaslarının sağlıklı bir şekilde yönetilmesini ve kontrol edilmesini gerçekleştiren ve müşterilere ait verilerin de depolandığı bir program olarak adlandırılır.                
Müşteri Takip Programı sayesinde, müşterilerin sunulan ürün veya hizmete ait memnuniyetleri ve bağlılıklarının yüksek seviyelere ulaşması hedeflenmek ile birlikte, aynı zamanda, ürün veya hizmet sunan işletmelerin karlılık oranlarının da artması planlanmaktadır. Sektörde görülen pazar payının daha üst seviyelere taşınabilmesi için, müşteriler ile sunucular arasında uzun vadeli olacak ilişkiler kurulması ve kurulan bu uzun vadeli ilişkilerin kalıcılığının sağlanması Müşteri Takip Programının temel amaçlarındandır. Müşteri Takip Programı kurum ve kullanım amacı, kesinlik ile sırf pazarlamaya ve satış olanaklarını geliştirmeye yönelik değildir. Mevcut müşteri kitlesinin sınırlandırılarak sabit kalıplar içerisinde bulundurulması anlamına gelmeyen Müşteri Takip Programı, tüm bu özelliklerinin yanında, bilişim teknolojileri uygulamalarından faydalanılması ile de sınırlı kalmamaktadır. Hizmet sunum kalitesinin, ürün ya da hizmet sunan firmaların duruşunun ve stratejik yönetim anlayışının bir bütün halinde bilişim teknolojileri uygulaması eşliğinde sunumuna olanak sağlayan yazılım Müşteri Takip Programıdır. Programın ana felsefesi, ürün ya da hizmet satın alan müşterileri her şart altında ve her an devamlı fark ederek takip ve kontrol sağlamak ve bu takip ve kontrolleri müşterilere memnuniyet seviyesinde sürekli olarak hissettirmektir. Hizmet ya da ürün satın alan kişilerin aldıkları hizmet ya da ürün ile ilgili tüm bilgilerini kayıt altında tutmak ve tutulan bu kayıtlar sayesinde müşterilere her zaman değerli olduğu duygusunu tattırmak Müşteri Takip Programının vazgeçilmez ilkelerindendir. Sağlıklı Müşteri Takip Programı analiz edilen sunum ve satış istatistiklerini sebep sonuç denklemi ışığında değerlendirmek ve yapılan değerlendirmeler neticesinde, müşterileri anlamak ve yapılacak uygulamalar ile çeşitli kesimlere gönderilecek elektronik bildiriler sayesinde, müşteri olmayan şahısların potansiyellerinin farkına vararak veri bankasına dâhil etmek ilkelerinde hassas bir şekilde çalışan ve istenildiği takdirde gerek personel gerek ise merkezi sistem tarafından kontrol altında tutulan bir nevi kayıt dosyasıdır. Müşteri Takip Programı sunulan ürün ya da hizmet hakkında müşterilerin düşüncelerini almak, bu düşünceleri değerlendirmek ve değerlendirilen bu düşünceler ışığında müşteri taleplerinin en mükemmel şekilde yerine getirilmesine çalışmak ve müşteriler ile olabilecek en sağlıklı iletişimi kurabilmek, müşterilerin öneri ya da şikâyetlerine tepki verme süresini minimum seviyeye düşürmek maksadı ile geliştirilen bir yazılımdır. Ürün, müşteri ve sunum bilgilerine ait profillerin anında ve her açıdan takip edilmesi, müşteri ile üretici veya hizmet sunucu firma arasında anlam bütünlüğü kurabilmesi ve tam anlamı ile işletmeler açısından büyük bir itibar yönetimi sağlaması ile birlikte yıkıcı olmayan kalıcı bir imaj oluşturulması Müşteri Takip Programı yazılım amaçlarındandır. Sunulan ya da satılan ürün hakkında müşteri sınıfına ve müşteri profiline dâhil olmayan adayların farkına varılması ve sunulan markaya yönelik sadakatin bu kitle üzerinde sürekli hale getirilmesi CRM Müşteri Takip Programı stratejik hedefleri arasındadır. Pazarlama iletişiminde gerekli olan verilerin, bilgilerin ve istatiksel bulguların bir yazılım içerisinde harmanlanarak müşteri ve hizmet sunucusu arasında karşılıklı ilişkinin sağlanması, Müşteri Takip Programı sisteminin karakteristik nitelikleri arasında bulunmaktadır.
                
CRM programı ileMüşteriyi takip etmek, müşteriyi anlamak ve müşterinin fikirlerine değer vermek ilkelerini üreten ya da satan işletmelere mesleki faaliyetlerinde kariyer olarak geri döneceği, müşteri kazanma ve sadakatlendirme konusunda ve özellik ile karlılık konusunda sektöre yapacağı katkıların değerlendirilmesi, Müşteri Takip Programı oluşumunun temel nedenlerindendir.  

Etiketler : , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar