Tagged: Crm müşteri takip

Müşteri İlişkileri Yönetimi 0

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri Takip Programı ürün satan ya da hizmet sunan firmaların, müşteriler ile olan temaslarının sağlıklı bir şekilde yönetilmesini ve kontrol edilmesini gerçekleştiren ve müşterilere ait verilerin de depolandığı bir program...